fbpx

Mistrzostwa Polski

 

 

PROGRAM MINUTOWY

 

9:00 - Otwarcie zawodów
9:15 - 10:30 - Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych
11:11 - Start kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km
12:30 - Dekoracje
13:00 - Zamknięcie zawodów

 

LISTY STARTOWE

 

Lista startowa kobiet: >>lista - kobiety<<
Lista startowa mężczyzn: >>lista - mężczyźni<<

 

 

FORMULARZ COVID19

 

Przed wjazdem ne teren Toru Poznań, każdy uczestnik musi wypełnić formularz dotyczący COVID19. Zalecamy zrobić to w domu i przyjechać już z wypełnionym.

Formularz COVID 19 - Tor Poznań: link>>>

 

 

 

MAPKA SYTUACYJNA

 

 

REGULAMIN

9. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet na 10 km
11. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn na 10 km

Poznań - 11 listopada 2020

 

I. Organizatorzy

Fundacja RunPoland.org we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

II. Termin i miejsce imprezy

 • Termin:: 11 listopada 2020 (środa).
 • Trasa - tor wyścigowy, długość toru: 4,083 m.
 • Miejsce: Tor Poznań, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania.
 • Godzina startu: 11:11
  - start wspólny 9. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet na 10 km i 11. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn na 10 km.
 • Biuro Zawodów - weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych od godz. 9:15.

III. Dystans, trasa i pomiar czasu

 • Dystans: 10 kilometrów (atest PZLA).
 • Trasa - tor wyścigowy, długość toru: 4,083 m.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów w numerach startowych oraz przez sędziów PZLA.

IV. Zasady uczestnictwa

 • Zawodnicy i zawodniczki z licencją PZLA. Zgodnie z zasadami współzawodnictwa w imprezach mistrzowskich PZLA.
 • Opłata startowa jest uiszczana w Biurze Zawodów wynosi 61,00 zł. Zawodnicy i zawodniczki, którzy w ostatnich dwóch latach uzyskali klasę sportową Mistrzowską Międzynarodową, Mistrzowską lub I, są zwolnieni z opłaty startowej.
 • Zawodnicy uczestniczą na własną odpowiedzialność zaświadczając o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach.
 • Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad epidemiologicznych tj. (zasłanianie w strefie zawodów ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego 1,5m).

V. Depozyty 

 • Zapewniony zostanie depozyt. Sugerujemy przebranie się we własnym transporcie z uwagi na panującą pandemię.

VI. Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów IAAF, przepisów PZLA oraz niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnictwo oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji biegu, w tym na zamieszczanie ich w przekazach medialnych.
 • Uczestnictwo oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp. wizerunku.
 • W biurze zawodów uczestnik zobowiązuje się do podpisania w karcie uczestnictwa oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia zawodnika na dzień startu wymagane ze względu na epidemię SARS-CoV-2 i zaleceniami sanitarnymi.
 • Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez odbiór pakietu startowego. Odbiór pakietów następuje po wcześniejszej dezynfekcji rąk oraz obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem.
 • Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości.
 • Organizator ubezpieczony jest w ramach OC. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegów. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF i PZLA.
 • W biurze zawodów przy stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Osoby odbierające pakiety będą zobowiązane do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu.
 • W strefie mety zaleca się ograniczenie czasu przebywania do minimum (tj. maksimum 15 min).
 • Na terenie zawodów (poza trasą biegu) obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 • Przed wjazdem na teren Tor Poznań wszyscy mają obowiązek wypełnić formularz covid-19 oraz poddać się pomiarowi temperatury. Zgodnie z obecnymi obostrzeniami osoby z temperaturą powyżej 37,5 nie mogą zostać wpuszczone na teren obiektu Tor Poznań.