Przepisywanie pakietów

Przepisywanie pakietów starowych

W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie może pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zawodnikami i tym samym nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10zł.

Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed jego rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

A) Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu by przekazać swój numer innej osobie:

1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
2. Przejść do "Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu" i dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
3. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
4. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.

B) Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:

1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.
Uwaga!

Osoby, dokonujące zgłoszenia przepisania po 30.10.2018 będą miały numer startowy z imieniem zawodnika, który odstępuje im pakiet. Przepisywanie pakietu oraz edycja danych (klub itp.) możliwe będzie do 31.10.2018. Po 31 października 2018 nie ma już możliwości przepisania pakietu.

Edycja rozmiarów koszulek możliwa jest do 31 października 2018.