Przepisywanie pakietów

Przepisywanie pakietów starowych

W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie może pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zawodnikami i tym samym nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10zł.

 

Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed jego rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

 
A) Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu by przekazać swój numer innej osobie:

1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
2. Przejść do "Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu" i dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
3. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
4. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.

 
B) Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:

1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.
 

Uwaga!

Osoby, dokonujące zgłoszenia przepisania po 30.10.2017 będą miały numer startowy z imieniem zawodnika, który odstępuje im pakiet. Przepisywanie pakietu oraz edycja danych (klub itp.) możliwe będzie do 31.10.2017. Po 31 października 2017 nie ma już możliwości przepisania pakietu.