Mistrzostwa Polski

PZLA 10. Mistrzostwa Polski Kobiet w biegu na 10 km

(1). Adres biura zawodów: biuro zawodów zlokalizowane będzie przy ul. Krańcowej 98 w Budynku Medialnym na mecie toru regatowego Malta (dojazd od ul. Krańcowej).

(2). Godziny otwarcia Biura Zawodów:
- 10 listopada (środa) - godz. 15:00-20:00

- 11 listopada (czwartek - dzień mistrzostw) - godz. 7:00-15:30


(3). Obowiązkowe oświadczenie zawodnika do przedłożenie w Biurze Zawodów: OŚWIADCZENIE>>

PROGRAM MINUTOWY

7:00 - Otwarcie zawodów
8:00 - 9:30 - Weryfikacja zawodników
11:11 - Start kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km
12:30 - Dekoracje
13:00 - Zamknięcie zawodów

LISTY STARTOWE

Lista startowa: >>lista - kobiety<<

COVID-19

Pamiętaj, aby przestrzegać zaleceń dotyczących COVID-19. Aktualne informacje na ten temat wraz z zaleceniami znajdziesz pod linkiem>>

MAPKA SYTUACYJNA-TRASA

REGULAMIN

10. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet na 10 km

Poznań - 11 listopada 2021

1. Termin i miejsce
11 listopada 2021, start 11:11 , Tor regatowy Malta w Poznaniu.

2. Organizator
Fundacja "RunPoland.org" na Rzecz P. Biegu Niepodległości,
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

3. Konkurencja
10 km kobiet.

4. Trasa
Posiada atest PZLA z oznaczeniami co 1km. Dystans 10 kilometrów poprowadzony został wokół toru regatowego Malta, nawierzchnia asfaltowa.

5. Warunki uczestnictwa
W 10. PZLA Mistrzostwach Polski Kobiet w biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do dnia 11 listopada 2021 roku ukończą 18 lat, posiadający ważną na sezon 2021 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

6. Zasady rozgrywania konkurencji
Zgodnie z regulaminem 10. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km - Bieg Niepodległości RunPoland 2021. Zawodnicy ustawiają się na starcie wg numerów i osiągnięć zaprezentowanych przez spikera.

7. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale. Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora Fundację "RunPoland.org" na Rzecz P. Biegu Niepodległości zgodnie z regulaminem 10. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km - Bieg Niepodległości RunPoland 2021:
1. miejsce – 2000 zł
2. miejsce – 1500 zł
3. miejsce – 1000 zł

8. Zgłoszenia
Do 10. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA. System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 7 listopada 2021.

Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł.

Osoby posiadające klasę sportową mistrzowską międzynarodową, mistrzowską, pierwszą oraz medalistki mistrzostw Polski są zwolnione z opłaty startowej. Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 60 zł.

9. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia zawodników.
Zgodnie z regulaminem 10. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km - Bieg Niepodleglości RunPoland 2021.

10. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby. Zgłoszenie zawodnika po terminie wiąże się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.

11. Noclegi i wyżywienie
Dla uczestników 10. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km - Bieg Niepodległości RunPoland 2021 Sheraton Poznan Hotel, ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań, przygotował specjalną ofertę.

12. Inne
- Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszego regulaminu.
- Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach lub z udziału w ceremonii dekoracji medalowej.
- Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
- Zawodnicy startujący w 10. PZLA Mistrzostwach Polski Kobiet w biegu na 10 km zobowiązani są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie „10. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet w biegu na 10 km " należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki