Winter 100 miles Challenge Cup

Winter Ultra 100 miles Challenge Cup 2018/19 to cykl 3 zimowych biegów rozgrywanych na dystansie 100 mil, który zrodził się z wyzwania jakie postawiła sobie grupa biegowych pasjonatów.

TERMINY 2018/2019:
Winter Ultra 100 miles Cup - XMASS CHALLENGE RUN
Termin: 22-12-2018
REGULAMIN>>

Winter Ultra 100 miles Cup - NEW YEAR'S CHALLENGE RUN
Termin: 05-01-2019
REGULAMIN>>

Winter Ultra 100 miles Cup - DUCK CHALLENGE RUN
Termin: 19-01-2019
REGULAMIN>>

KLASYFIKACJA: począwszy od 10 km istnieje możliwość przerwania biegu po każdym kolejnym 5 km okrążeniu. Za każdą 5 kilometrową pętle naliczany jest jeden punkt do klasyfikacji generalnej. Dodatkowo po 1 punkcie można uzyskać za zwycięstwo w pierwszym i drugim biegu oraz 2 punkty za zwycięstwo w trzecim biegu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. W przypadku równej liczby punktów, o kolejności zawodników decyduje suma czasów z poszczególnych edycji biegów.

TRASA: pętla 5 km, w większości ścieżki rowerowe zgodnie z mapą zamieszczoną poniżej. Start i meta umiejscowiona jest na przecięciu ulicy Literackiej z Horacego na obrzeżach miasta Poznania, przy czym ostatnia pętla będzie wydłużona odpowiednim nawrotem. Każdego zawodnika obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

PUNKTY ŻYWIENIA: co 5 km

NAGRODY: certyfikaty i nagrody specjalne

OPŁATY: 150 PLN/35 € (pokrycie kosztów żywienia)

LIMIT UCZESTNIKÓW: 25

POMIAR CZASU: ręczny

LIMIT CZASU: 36 godzin

TERMINY REJESTRACJI:

Winter Ultra 100 miles Cup - XMASS CHALLENGE RUN:
do 20-12-2018.
<link> - zakończona

Winter Ultra 100 miles Cup - NEW YEAR'S CHALLENGE RUN:
do 03-01-2019.
<link> - zakończona

Winter Ultra 100 miles Cup - DUCK CHALLENGE RUN:
do 17-01-2019.
<link> - zakończona

Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność.

WYNIKI:

Winter Ultra 100 miles Cup - XMASS CHALLENGE RUN:
22-12-2018
Wyniki>>

Winter Ultra 100 miles Cup - NEW YEAR'S CHALLENGE RUN:
05-01-2019
Wyniki>>

Winter Ultra 100 miles Cup - DUCK CHALLENGE RUN:
19-01-2019
Wyniki>>

Klasyfikacja końcowa Winter 100 miles Challenge Cup:
Klasyfikacja>>

KONTAKT:
Fundacja "RunPoland.org"
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
biuro@runpoland.org